logotype
  • image1 Loża żeńska Gaja Aeterna na Wschodzie Warszawy
  • image2 Samorozwój poprzez indywidualną pracę nad wartościami
  • image3 Wolność sumienia, poszanowanie godności i odmienności innych

Zdjęcia z wernisażu wystawy "Masoneria: pro publico bono"

Wystawę otworzyła dyrektor Muzeum Narodowego – dr Agnieszka Morawińska. Po niej głos zabrali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Małgorzata Omilanowska, prof. Witold M. Orłowski – Przewodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego oraz kurator wystawy - prof. Tadeusz Cegielski. Obecni byli również przedstawiciele Sejmu i Senatu RP oraz mediów. 

 

wernisaz

wernisaz

wernisaż

wernisaz

Program towarzyszący (za stroną Muzeum Narodowego)

Program międzynarodowej konferencji naukowej "Świat jako Loża. Obecność wolnomularstwa w kulturze - dawniej i dziś."

Tekst kuratorski prof. Tadeusza Cegielskiego