logotype
  • image1 Loża żeńska Gaja Aeterna na Wschodzie Warszawy
  • image2 Samorozwój poprzez indywidualną pracę nad wartościami
  • image3 Wolność sumienia, poszanowanie godności i odmienności innych

Wykład "Miejsce wolnomularstwa żeńskiego we współczesności"

Fragment wystąpienia dr Małgorzaty Misiuny podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Świat jako Loża. Obecność wolnomularstwa w kulturze – dawniej i dziś” w styczniu 2015 r.

Autorkami referatu pt. „Miejsce wolnomularstwa żeńskiego we współczesności”, wygłoszonego 10 stycznia 2015 r., w drugim dniu Konferencji, są dr Małgorzata Misiuna (Instytut Sztuka Królewska w Polsce) oraz Ewa Jaśkowska (Grande Loge Feminine de France, Paris).