logotype
  • image1 Loża żeńska Gaja Aeterna na Wschodzie Warszawy
  • image2 Samorozwój poprzez indywidualną pracę nad wartościami
  • image3 Wolność sumienia, poszanowanie godności i odmienności innych

Praca

masoneriaWolnomularstwo głosi, że praca jest podstawową powinnością człowiekaWolnomularze pracę rozumieją bardzo szeroko, nie tylko w kategoriach aktywności zawodowej. Praca to rozwój i postęp. Każde działanie, które powoduje rozwój i postęp czy to społeczny czy osobisty jest pracą. Mason jednak przede wszystkim doskonali sam siebie. Ta forma pracy jest podstawą całej filozofii wolnomularstwa. „Z człowieka dobrego uczynić jeszcze lepszego" – to jedna z dewiz często powtarzanych w naszym ruchu. Tak pojęta praca to proces ciągły, który nigdy się nie kończy, esencja tego po co jesteśmy w wolnomularstwie i co ono nam daje. 

Wolnomularstwo europejskie zasadniczo nie jest zainteresowane „promowaniem się” w postaci sponsorowania czy organizowania akcji publicznych. Jest to świadoma i przemyślana decyzja wynikająca z przyjętych założeń dotyczących tego czym wolnomularstwo jest, a czym nie jest.  

Masoneria europejska jako ruch czy nurt koncentrujący się na indywidualnej pracy własnej, nie aspiruje i nigdy nie aspirowała do stworzenia organizacji występującej wspólnie na zewnątrz, firmującej określone działania swoją nazwą i szukającej w ten sposób możliwości budowania własnego PR. Nasza loża podejmuje działania charytatywne (choć nie jest to cel podstawowy masonerii), ale zawsze dyskretnie i bez użycia nazwy loży czy odniesienia do masonerii. Wspólne wystąpienia i akcje są rzadkie i podejmowane  wyłącznie w obronie własnych przekonań, zasad i ideałów. Ale co do zasady, szanując prawo do własnych poglądów każdego masona, unika się zbiorowych wystąpień, bo nikt nie powinien tego robić w imieniu wolnomularstwa jako całości.

Natomiast prawie zawsze jest tak, że każda z nas jest zaangażowana, w mniejszym lub większym stopniu, w różnego rodzaju sformalizowane lub niesformalizowane działania społeczne.  Innymi słowy jako loża nie działamy wspólnie na zewnątrz, ale każda z nas indywidualnie poprzez swoją pracę niesie „światło” dalej, poprawiając świat w swoim najbliższym otoczeniu.