logotype
  • image1 Loża żeńska Gaja Aeterna na Wschodzie Warszawy
  • image2 Samorozwój poprzez indywidualną pracę nad wartościami
  • image3 Wolność sumienia, poszanowanie godności i odmienności innych

Polecane strony

PORTALE:

www.wolnomularstwo.pl - największy polskojęzyczny portal o tematyce wolnomularskiej, stanowiący swoiste kompendium wiedzy na temat idei masonerii. Prowadzony od ponad 10 lat lat przez polskich masonów, od wrześnie 2016 r. w nowej szacie. Nasza loża ma również swoją zakładkę na portalu (w menu górnym w zakładce "Grande Loge Féminine de France ")

www.glff.org - portal naszej obediencji, tj. Wielkiej Żeńskiej Loży Francji, prowadzony w j. francuskim. Obszerne materiały dot. funkcjonowania Grande Loge Feminine de France, zrzeszającej ponad 14.000 członkiń w blisko 420 lożach na całym świecie a także ciekawe materiały multimedialne i publikacje dotyczące masonerii, jej historii i teraźniejszości, ze szczególnym naciskiem na masonerię kobiecą

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE:

www.facebook.com/GajaAeterna - nasz profil społecznościowy na Facebooku. Ciekawostki, aktualności, komentarze.

STRONY ZAPRZYJAŹNIONYCH WARSZTATÓW:

www.lozaprometea.pl - druga loża żeńska w Polsce

www.loza-galileusz.pl - loża mieszana na Wschodzie Bydgoszczy Wielkiego Wschodu Polski

INNE:

www.wolnomularzpolski.com - pismo przyjaciół Sztuki Królewskiej

www.arsregia.pl czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa