logotype
  • image1 Loża żeńska Gaja Aeterna na Wschodzie Warszawy
  • image2 Samorozwój poprzez indywidualną pracę nad wartościami
  • image3 Wolność sumienia, poszanowanie godności i odmienności innych

Historia Loży

W Polsce działają obecnie dwie żeńskie loże wolnomularskie, obie należą do obediencji Wielkiej Żeńskiej Loży Francji i obie pracują w Warszawie. Jako pierwsza powstała Loża Prometea (XI 2000 r.). Dokładnie dziesięć lat później, w listopadzie 2010 r. powstała Loża Gaja Aeterna.  

Założycielkami Gai Aeterny było 15 Mistrzyń z loży Prometea. Gaja Aeterna zapaliła światła 20 listopada 2010 roku, w dzień po uroczystych pracach z okazji X–lecia Prometei. Uroczystość obchodzona była w warszawskiej siedzibie loży przy udziale licznych dostojników wolnomularskich polskich obediencji liberalnych – Wielkiego Wschodu Polski i Międzynarodowego Zakonu Mieszanego Le Droit Humain oraz gości z Francji. Loża otrzymała patent z rąk zastępczyni Wielkiej Mistrzyni Wielkiej Żeńskiej Loży Francji – Reginy Toutin w obecności przedstawicielek Rady Federacji Wielkiej Żeńskiej Loży Francji. Loża Gaja Aeterna na Wschodzie Warszawy, utworzona pod nr 437, pracuje w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym.

Od początku swojego istnienia Gaja Aeterna stawia sobie za cel przeniesienie światła do innych miast Polski. Ze względu na odbywanie prac w weekendy Gaja Aeterna jest otwarta na inicjowanie kandydatek spoza Warszawy, które będą w stanie regularnie przyjeżdżać do stolicy.