logotype
  • image1 Loża żeńska Gaja Aeterna na Wschodzie Warszawy
  • image2 Samorozwój poprzez indywidualną pracę nad wartościami
  • image3 Wolność sumienia, poszanowanie godności i odmienności innych

Gaja Aeterna - co nas określa

Loża Gaja Æterna zrzesza światłe, niezależnie myślące kobiety, dla których naczelnymi wartościami są rozwój osobisty i praca nad  samodoskonaleniem, w efekcie wpływ na poprawę świata, który nas otacza i którego istotny element stanowi każda z nas. 

Naszym podstawowym celem jest tym samym dążenie do poznania siebie, swojego miejsca i roli w organizmie, jakim jest Ziemia. Zakładamy, że wszelkie poznanie dokonuje się na wielu  płaszczyznach, dzięki ścisłej współpracy sfery racjonalnej ze sferą intuicyjną. Łączenie i podkreślanie współdziałania tych dwóch sfer jest dla nas ważne, tym bardziej, że odnosi się do nazwy naszej loży. Gaję, czyli Ziemię, cechuje wszak równowaga, bez której przyroda nie miałaby szans na przetrwanie. Naszym celem jest wypracowanie równowagi wewnętrznej, a cel ten stanowi zarazem punkt wyjścia do osiągania harmonii w grupie, w społeczeństwie, w świecie. Jak na wolnomularki przystało, staramy się nieustannie poszerzać swoją wiedzę poprzez wymianę myśli, wyważone dyskusje, próby zrozumienia i akceptowania różnych światopoglądów.

Elementem wyróżniającym lożę Gaja Æterna jest koncentrowanie się na problemach związanych z istotą i sensem istnienia w połączeniu z procesami zachodzącymi w przyrodzie i w społeczeństwie. Dziedzinami, z których czerpiemy najczęściej są filozofia, psychologia, nauki społeczne. W naszych poszukiwaniach odwołujemy się także do wiedzy ezoterycznej, alchemicznej i koncepcji paranaukowych. Wychodzimy bowiem z założenia, że pełne zrozumienie siebie i świata możliwe jest wyłącznie dzięki godzeniu ze sobą różnych metod poznawczych i metod samodoskonalenia.

Czujesz, że to co przeczytałaś jest Ci bliskie i mogłabyś się pod tym podpisać? Zapraszamy do kontaktu!