logotype
 • image1 Loża żeńska Gaja Aeterna na Wschodzie Warszawy
 • image2 Samorozwój poprzez indywidualną pracę nad wartościami
 • image3 Wolność sumienia, poszanowanie godności i odmienności innych

Cele

Gaja Aeterna, będąc częścią WŻLF należy do nurtu wolnomularstwa liberalnego, którego podstawowymi celami są:schody

 • Udoskonalanie moralne oraz duchowe samego siebie i ludzkości*;
 • Poszukiwanie Prawdy i dążenie do Sprawiedliwości;
 • Budowanie postawy  szacunku do wszelkiej  Pracy, jako obowiązku człowieka;
 • Zmierzanie do harmonii i równowagi w sądach i postępowaniu;
 • Poszanowanie odmienności drugiego człowieka i absolutnej wolności sumienia;
 • Nauczanie postaw tolerancji i doceniania bogactwa płynącego z różnorodności osobowości ludzkich, społeczeństw i kultur;
 • Pielęgnowanie więzi braterskich wśród wolnomularzy i działanie na rzecz braterstwa między ludźmi;
 • Kształtowanie postaw solidarności  międzyludzkiej, wspieranie słabszych;
 • Przeniesienie światła do innych miast Polski**.

*Przez udoskonalenie moralne oraz duchowe samego siebie i ludzkości rozumiemy stały rozwój wewnętrzny w oparciu o zasady i ideały wolnomularskie i przenoszenie ich do świata profanów poprzez własne postawy oraz działania. 

**Gaja Aeterna nastawiona jest  na przyjmowanie  również  kandydatek spoza Warszawy, tak aby umożliwić kobietom w całej Polsce rozwój osobisty w oparciu o zasady i ideały wolnomularskie.