logotype
  • image1 Loża żeńska Gaja Aeterna na Wschodzie Warszawy
  • image2 Samorozwój poprzez indywidualną pracę nad wartościami
  • image3 Wolność sumienia, poszanowanie godności i odmienności innych

Masoneria dzisiaj

Niejednokrotnie pada pytanie, czy masoneria ma w dzisiejszych czasach jeszcze sens i przesłanie? Powstanie nowożytnego wolnomularstwa datuje się na początek XVIII wieku. Głoszone w owym czasie hasła, ideały wolności, równości i braterstwa oraz sprzeciwianie się dogmatom brzmiały bardzo rewolucyjne. Czy jednak obecnie myśl oświeceniowa nie wydaje się zbyt archaiczna?

trójkątFundamentem idei wolnomularskich są samopoznanie, samodoskonalenie, miłość bliźniego. Jednak żadne systemy społeczno-polityczne, nawet demokracja, nikomu nie gwarantują niezależności wewnętrznej, postawy otwartej, wolnej od nietolerancji, fobii, lęków i uprzedzeń. Nawet kiedy równość i wolność sumienia są usankcjonowane prawnie, szczególnym wyzwaniem jest troska o prawdziwą otwartość, niezależność opinii, tolerancję wobec różnych ras, kultur, narodowości.

Nadchodząca era indywidualizmu stanowi znaczący impuls do ożywienia zarówno klasycznych koncepcji, jak i bujnego rozkwitu nowych propozycji rozwoju duchowego. Przeglądając oferty indywidualnego rozwoju, kierowane do współczesnego człowieka, można odnieść wrażenie, że jego potrzeby rozwoju duchowego, samodoskonalenia, mogą zostać zaspokojone przez różnego rodzaju kursy, szkolenia, warsztaty, a idee prospołeczne mają szanse urzeczywistniać się w fundacjach czy stowarzyszeniach.

Doskonalenie się w loży ma jednakże inną jakość oraz inny wymiar. Wolnomularstwo jest przede wszystkim związkiem inicjacyjnym, którego metody pracy opierają się na zasadach filozofii i symboliki. Istotnym elementem w pracy wolnomularskiej jest rytuał. Zintegrowanie poszukiwań intelektualnych i duchowych może stwarzać unikatową ofertą dla osób, które nie potrzebują oparcia w dogmatach i prawdach absolutnych, i które są w stanie dociekać głębszych związków filozoficznych, symbolicznych, ezoterycznych pomiędzy materią a duchem, pomiędzy jednostką a wspólnotą, pomiędzy mikrokosmosem a makrokosmosem, pomiędzy tym co uniwersalne a indywidualne.