logotype
  • image1 Loża żeńska Gaja Aeterna na Wschodzie Warszawy
  • image2 Samorozwój poprzez indywidualną pracę nad wartościami
  • image3 Wolność sumienia, poszanowanie godności i odmienności innych

Idee i ideały

Ideałem każdej masonki jest dążenie do sprawiedliwości oraz prawdy, rozumianej jako poszukiwanie drogi do lepszego samopoznania i zrozumienia siebie. Podstawą wolnomularskiej pracy jest nieustanny rozwój i samodoskonalenie. Taka droga do budowy lepszego i bardziej sprawiedliwego świata jest wyborem każdej masonki. Nie stara się ona bowiem nikomu niczego narzucać bądź wymuszać, ale poprzez własny przykład oraz postawę motywować innych do refleksji i działania. W loży zgłębiane są idee wolnomularskie, aby móc je potem wcielać w życie. Masonka dąży do równowagi, troszcząc się o zachowanie umiaru i powściągliwości. Jest prospołeczna, wrażliwa na potrzeby innych, jednak pomagając unika ostentacji, czy poklasku. Stara się być dyskretna w działaniu, taktowna w słowie.

kamieńMasonka jak, każdy człowiek, posiada również wady, miewa słabości, ulega czasem emocjom.

Ale nieustannie pracuje nad sobą, stawiając samej sobie wysokie wymagania. Dlatego wolnomularska praca nad samodoskonaleniem wcale nie jest łatwa.

Symbolicznym wyrazem tego trudu jest kamień, który każda masonka i każdy mason wytrwale ociosuje, czerpiąc z inspiracji innych sióstr i braci.