logotype
  • image1 Loża żeńska Gaja Aeterna na Wschodzie Warszawy
  • image2 Samorozwój poprzez indywidualną pracę nad wartościami
  • image3 Wolność sumienia, poszanowanie godności i odmienności innych

Czym jest masoneria

Masoneria jest ponadnarodowym ruchem etycznym, stawiającym sobie za cel doskonalenie społeczeństw poprzez doskonalenie poszczególnych ludzi. Masoneria jest zorganizowana w strukturach obediencji, w ramach których działają mniejsze jednostki – loże. To w lożach wolnomularze bezpośrednio wspólnie pracują nad realizacją założonych celów i nad własnym rozwojem. Loże to swoistego rodzaju szkoły postaw życiowych, gdzie jeden wolnomularz uczy się od drugiego. Wolnomularstwo wyróżnia rytuał oraz język rozbudowanej symboliki i alegorii, będące unikalną metodą pracy, znaną tylko wtajemniczonym. 

grafika masońskaMasoneria jest z natury dyskretna, choć wbrew obiegowym opiniom, nie jest organizacją tajną. Masonerię trudno zresztą nazwać organizacją, jest to raczej ruch o wspólnych podstawowych założeniach i wyznawanych przez Braci i Siostry wartościach. Wolnomularstwo jest wewnętrznie zróżnicowane: tworzą je zarówno organizacje liberalne, jak i konserwatywno-tradycjonalistyczne.

Wśród masonów i masonek można spotkać zarówno osoby mocno racjonalne, jak i osoby z nastawieniem mistyczno-ezoterycznym, co w niczym nie przeszkadza im wspólnie pracować. Istnieją obediencje męskie, żeńskie i mieszane. Masoni pracują według wielu różnych rytów, często znacznie się różniących między sobą. To co łączy wszystkich masonów to przekonanie o konieczności pracy nad wewnętrznym rozwojem człowieka oraz ideały wolności, równości i braterstwa, wcielane na co dzień w życiu. 

Wolnomularstwo to 300-letnia historia i tradycja, to najwspanialsze postacie tego świata i ich walka o ucieleśnienie ideałów wolności, równości i braterstwa w życiu zwykłych ludzi, to podwaliny współczesnej Europy.

Warto również przeczytać: 

Symbolika jako metoda pracy

Masoneria dzisiaj